Subsidie voor sportverenigingen (gesloten)

Tot en met eind 2020 is er een speciale regeling die het aantrekkelijker maakt voor sportverenigingen en sportstichtingen om over te stappen op duurzame energie.

Zonnepanelen op het dak van een sportvereniging geven deze een duurzaam karakter en betekent bovendien dat stroom relatief voordelig wordt. Verenigingen of stichtingen die willen investeren in duurzame energie kunnen aanspraak doen op een subsidiepot.

Op dit moment is het echter niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Doel subsidieregeling

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

De eisen

De overheid stelt enkele eisen als je gebruik wilt maken van deze unieke kans om zonnepanelen te laten plaatsen met subsidie. Allereerst moet je als sportvereniging aangesloten zijn bij een landelijke koepelorganisatie en moet er een door de NOC*NSF erkende sport beoefend worden. Ook moet er sprake zijn van een accommodatie, die in handen is van de vereniging. Als je voldoet aan deze kenmerken, kom je als sportvereniging in aanmerking voor een aantrekkelijke korting op zonnepanelen, die de vereniging op de lange termijn veel geld kan besparen.

Waar bestaat de subsidie uit?

Het door de overheid beschikbaar gestelde bedrag van €6 miljoen, wordt gebruikt om sportverenigingen korting te geven op de plaatsing en aanschaf van zonnepanelen. Hoeveel subsidie jouw club precies kan krijgen, is erg afhankelijk van de investering. Het gaat hier overigens alleen om de aanschafkosten, en dus niet over de installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen. De kortingen kunnen oplopen tot 15% (voor stichtingen) of tot 30% (voor verenigingen) en zijn gebonden aan een maximum van €125.000 per geval. Voor iedere vereniging kan dit dus een zeer aantrekkelijke optie zijn, waar veel geld mee te besparen valt.

De subsidie

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Je kunt geen subsidie meer aanvragen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies.

Voor wie?

  • Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.
  • Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.
  • Sportverenigingen dienen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij NOC*NSF aangesloten is. De sport die de vereniging aanbiedt, moet erkend zijn door NOC*NSF.
  • Een intermediair kan namens een sportvereniging of sportstichting een subsidieaanvraag indienen. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

Bron:
– https://mijn.rvo.nl/energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties